Volební prognóza

06. 03. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Dotazování proběhlo ve dnech 24.2. – 1. 3. 2006 na reprezentativním vzorku 973 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že na konci února 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 55,0 % oprávněných voličů. Očekávaná volební účast je nyní nižší než účast v minulých volbách do Sněmovny v roce 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Poprvé od začátku roku 2005 by se podařilo překonat pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, pěti politickým stranám. ODS by pravděpodobně získala 68 mandátů, ČSSD 53 mandátů, KSČM 42 mandátů, KDU-ČSL 20 mandátů a Strana zelených 17 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, mohla by za této konstelace získat v Poslanecké sněmovně většinu trojstranná koalice ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených, trojstranná koalice ČSSD, KSČM a Strany zelených nebo velká koalice ODS a ČSSD.

TABULKA - Vývoj volební prognózy a její srovnání s výsledky voleb do PSP - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, ale její předpokládaný volební výsledek není ještě plně stabilizovaný. Pokles voličské přízně, který strana zaznamenala v říjnu, se zatím podařilo nahradit jen zčásti. ČSSD zaznamenala další mírný pokles voličské přízně. Předpokládaný volební výsledek této strany významně rostl až do října 2005, v listopadu však již spíše stagnoval a od té doby klesá. Straně se zatím nepodařilo stabilizovat rezort zdravotnictví, což dokládá stávka zdravotníků v Praze, která se odehrávala v době konání výzkumu. Nedostatečně vysvětlená zůstává také kauza kolem NBÚ. Pokles voličské přízně KSČM ze závěru loňského roku se zastavil, strana zůstává pevně usazena na třetí pozici. Pozice KDU-ČSL je dlouhodobě poměrně stabilní, její předpokládaný volební výsledek se udržuje kolem hladiny 10,0 %. V únoru se potvrdil lednový nárůst voličské přízně Strany zelených, její předpokládaný volební výsledek je již významně nad hranicí pěti procent. Tento nárůst odpovídá výrazné prezentaci strany v médiích během února.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (15,2 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 19,2 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 18,9 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD, kterou nyní preferuje 15,7 % oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 11,4 % oprávněných voličů. KDU-ČSL je dlouhou dobu usazena na čtvrtém místě, nyní ji preferuje 6,3 % oprávněných voličů, pátou Stranu zelených preferuje 5,9 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí dále skončili Nezávislí (2,8 %), Unie svobody (1,8 %), SNK Evropští demokraté (0,6 %) a Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) (0,6 %). Jiné strany preferuje celkem 1,7 % oprávněných voličů.