Volební prognóza

20. 03. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Dotazování proběhlo ve dnech 10. – 15. 3. 2006 na reprezentativním vzorku 994 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v půlce března 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 53,0 % oprávněných voličů. Očekávaná volební účast je nyní nižší než účast v minulých volbách do Sněmovny v roce 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Současný výzkum potvrdil zjištění z konce února, že pěti politickým stranám by se podařilo překonat pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná. ODS by pravděpodobně získala 65 mandátů, ČSSD 58 mandátů, KSČM 39 mandátů, Strana zelených 19 mandátů a KDU-ČSL také 19 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, mohla by za této konstelace získat v Poslanecké sněmovně většinu trojstranná koalice ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených, trojstranná koalice ČSSD, KSČM a Strany zelených nebo velká koalice ODS a ČSSD.

TABULKA - Vývoj volební prognózy a její srovnání s výsledky voleb do PSP - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, její předpokládaný volební výsledek se nyní dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 30,0 %. Strana v poslední době přišla s úpravou svého konceptu rovné daně, svůj definitivní volební program však zatím jako jediná z parlamentních stran nepředstavila. ČSSD zaznamenala poprvé od listopadu nárůst voličské přízně. Straně se prozatím podařilo stabilizovat rezort zdravotnictví a vystupuje razantně proti podezřením z korupce ve vlastních řadách. KSČM zůstává pevně usazena na třetí pozici, pokles voličské přízně z konce minulého roku se jí však nedaří nahradit. Opět se potvrdil nárůst voličské přízně Strany zelených, její předpokládaný volební výsledek je již podruhé významně nad hranicí pěti procent. Tento nárůst byl nastartován výraznou prezentací strany v médiích a je podpořen nekonfliktním vystupováním jejích představitelů. Pozice KDU-ČSL se od loňského října mírně zhoršuje, její předpokládaný volební výsledek již dvakrát po sobě zůstal pod dříve snadno dosažitelnou hladinou 10,0 %.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (12,9 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 19,4 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 19,7 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD, kterou nyní preferuje 17,2 % oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 10,9 % oprávněných voličů. KDU-ČSL zůstává v pořadí preferencí usazena na čtvrtém místě, nyní ji preferuje 6,7 % oprávněných voličů, těšně pátou Stranu zelených preferuje 6,5 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí dále skončili Nezávislí (2,5 %), Unie svobody (2,0 %), Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) (0,6 %) a SNK Evropští demokraté (0,5 %). Jiné strany preferuje celkem 1,0 % oprávněných voličů.