Voliči se chystají „kroužkovat“

20. 05. 2010

O využití práva preferenčních hlasů uvažuje šest občanů z deseti, mezi lidmi rozhodnutými volit dokonce 75 %.

Většina lidí má za to, že „zakroužkováním“ konkrétního kandidáta může zlepšit složení poslanecké sněmovny.

Podle expertního odhadu Factum Invenio využije práva preferenčního hlasování přibližně třetina zúčastněných voličů. Změny pořadí lze očekávat zejména na kandidátkách ODS a TOP 09.

Výsledky prezentované v této tiskové zprávě vycházejí z pravidelného šetření Factum Omnibus, prováděného metodou osobních standardizovaných rozhovorů zaměřeném na populaci ČR. Bylo zjišťováno, jak jsou preferenční hlasy vnímány vzhledem ke kvalitě složení PSP ČR a také, zda voliči tuto možnost využijí ve volbách v roce 2010.

Sběr dat proběhl ve dnech 7. 5. – 12. 5. 2010 na reprezentativním vzorku 1004 občanů ČR starších 18 let. Výběr vzorku byl prováděn kvótním způsobem (kvótami byly pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj).

V rámci volební statistiky nejsou sledovány počty zúčastněných voličů, kteří využili právo udělit preferenční hlas. Podle expertního odhadu Factum Invenio ve volbách do Poslanecké sněmovny
v roce 2006 využila možnost preferenčních hlasů přibližně pětina zúčastněných voličů. V současnosti uvažuje o využití tohoto práva šest občanů z deseti.

Plánované využití možnosti preferenčních hlasů


Ochota „kroužkovat“ je daleko silnější u občanů rozhodnutých jít volit (75 %) než u nerozhodných (32 %). Nelze ovšem předpokládat, že všichni, kdo v současné době o preferenční volbě uvažují, tyto hlasy nakonec skutečně odevzdají. Podle expertního odhadu Factum Invenio ve skutečnosti využije práva preferenčního hlasování přibližně třetina zúčastněných voličů. Vliv preferenčního hlasování na jmenovité složení Poslanecké sněmovny i tak bude vyšší než v roce 2006.

„Kroužkovat“ se chystají především lidé s vyšším vzděláním i příjmy, častěji voliči ODS a TOP 09 a překvapivě také příznivci KSČM.

Většina české populace má (58 %) za to, že přidělením preferenčního hlasu (tedy „zakroužkováním“ konkrétního kandidáta) může zlepšit složení poslanecké sněmovny. Nesouhlasí s nimi čtvrtina osob (25 %), které mají naopak za to, že i když vyberou konkrétního kandidáta strany, na kvalitě složení PSP ČR se to neprojeví.

Zlepšení kvality PSP ČR pomocí preferenčních hlasů


Čím vyšší je ochota jít volit, tím vyšší je přesvědčení o tom, že kroužkováním se zvýší kvalita poslanecké sněmovny. Uvádí to celkem 70 % těch, kteří hodlají jít k volbám.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz