Výdaje českých domácností o Vánocích

06. 12. 2004
Společnost Factum Invenio, s.r.o. položila v rámci svého programu omnibusových šetření otázky týkající se vánočního chování českých spotřebitelů. Dotazování proběhlo ve dnech 5.11. – 10.11.2004 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1026 občanů České republiky ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem.

Výše výdajů na potraviny i nápoje určené na Vánoce se v průběhu let 2001 až 2004 o něco snížila, ve srovnání s loňskem ale nedošlo v tomto roce k výrazné změně. „Ve výši předpokládaných výdajů na potraviny se nicméně projevuje klesající trend. Změny jsou ale zatím příliš malé, takže je třeba vyčkat, zda se tato tendence v příštích letech potvrdí“, řekla projektová manažerka agentury Factum Invenio Kristina Hanušová.
Výdaje na všechny uvedené položky stoupají s výší vzdělání a příjmu domácnosti a s počtem osob, které v domácnosti žijí. Nižší výdaje předpokládají lidé nad 60 let a ti, kdo nežijí v manželském svazku.

Lidé v České republice dávají nejčastěji vánoční dárky třem nebo čtyřem osobám (34 % lidí), počet obdarovaných osob je letos srovnatelný s loňským rokem.
Více lidí se v průměru chystají obdarovat ženy, mladší lidé, s vyšším vzděláním a s vyššími příjmy domácnosti. Počet obdarovávaných se pochopitelně zvyšuje úměrně počtu lidí v domácnosti, v níž člověk žije.

Za dárky se naši občané chystají utratit v průměru 4.627 Kč, což je částka na úrovni let 2002 a 2003.
Více za dárky utratí ženy (5.029 Kč u žen a 4.184 Kč u mužů), lidé mezi 30-59 lety, lidé s vyšším vzděláním a příjmem domácnosti, s větším počtem osob v domácnosti a tedy také ženatí/vdané ve srovnání se svobodnými či rozvedenými lidmi.
Obnos vydaný na dárky pro jednu osobu je v tomto roce prakticky stejný jako vloni – 1122 Kč.

Nejoblíbenějšími dárky k Vánocům jsou oblečení a drogistické zboží, dále tradiční vánoční sortiment - knihy a hračky, ale také kompaktní disky, kazety či DVD. Ve srovnání s loňskem je větší zájem od kosmetické produkty, a to jak levnější (drogistické výrobky), tak dražší (parfémy), ale i o hračky a knihy, sportovní oblečení, mobilní telefony a příslušenství k nim a vitamíny / potravinové doplňky.
Některé z dárků, například oblečení, obuv, drogerii a také hračky či školní potřeby kupují více ženy. Dárky vyšších cenových kategorií jsou pochopitelně častěji kupovány lidmi s vyšším příjmem domácnosti (a tedy spíše i s vyšším vzděláním). Rozdíly se zde objevují i z hlediska stáří dárců. Lidé do 30 let například častěji obdarovávají své blízké parfémy či CD disky.

Lidé nakupují vánoční dárky z největší části buď v hypermarketech/obchodních centrech nebo ve specializovaných prodejnách (cca po 55 % spotřebitelů). Při nákupu zboží, při jehož výběru zákazníci vyhledávají odbornou pomoc (např. počítače, fotoaparáty, ale také sportovní vybavení, luxusní kosmetika či knihy), přitom pochopitelně preferují spíše specializované prodejny. Naopak u oděvů a zejména hraček se větší část vánočních nákupu uskutečňuje v hypermarketech/obchodních centrech.
V supermarketech nebo obchodních domech bude dárky kupovat po 25 % lidí.
Cca po 10 % spotřebitelů se chystá některý z dárků koupit na tržišti nebo prostřednictvím osobního prodeje.
Zásilkovou službu či katalog hodlá k nákupu dárků použít 5 % a Internet 1,5 % lidí.

Úmysl využít při nákupu dárků prodeje na splátky přiznala 4 % občanů, u spotřebitelského úvěru to byla 2 % .
Kupovat dárky na splátky se chystají spíše lidé mezi 30-59 lety a s příjmem domácnosti nad 20.000 Kč.

Většina lidí (72 %) při kupování vánočních dárků výrazně nepreferuje české či zahraniční zboží.
Necelá čtvrtina občanů uvedla, že vybírají obvykle zboží českých výrobců, jen 6 % dává v tomto případě jednoznačně přednost zboží zahraničnímu.
Českým výrobkům dávají přednost lidé starší (cca 40 % lidí nad 60 let oproti 11 % mezi lidmi do 29 let), s nižšími příjmy a z nejmenších obcí. Zahraniční zboží preferují lidé z domácností s příjmem alespoň 20.000 Kč.

64 % lidí nezačíná s nákupem vánočních dárků dříve než v listopadu či prosinci. 30 % nakupuje první dárky během září či října a jen zbylých 6 % začíná s vánočními nákupy dříve.
Nakoupit všechny vánoční dárky do konce října stihnou jen 2 % lidí. Na konci listopadu má veškeré dárky nakoupeny 18 % občanů, zatímco zbylých 80 % dokončuje vánoční nákupy až v prosinci.
Později začínají s nákupem dárků muži, lidé do 29 let a svobodní.
Ženy a lidé nad 60 let své vánoční nákupy častěji ukončí už v listopadu.