Výzkumná divize ppm factum počtvrté v řadě uspěla v nezávislé kontrole sdružení SIMAR.

24. 02. 2015

Tým ppm pactum research právě obdržel certifikát sdružení SIMAR, který potvrzuje úspěšný výsledek kontroly náhodně vybraného projektu ze zakázek realizovaných agenturou v roce 2014.
Stanovisko kontrolního týmu ke kontrolované dokumentaci zní „bez výhrad“.
Předmětem provedné kontroly byla zakázka zahraničního zadavatele US Department of State „Postoje občanů ČR k mezinárodním otázkám“. Sběr dat byl proveden formou osobních rozhovorů realizovaných náhodným výběrem. Cílovou skupinou byla populace ČR starší 15 let.
Jana Pátková, Field Manager v ppm factum k příznivému výsledku kontroly uvádí: „Zakázky realizované formou náhodného výběru kladou na realizační tým vysoké nároky, a to jak na kvalitu tazatelského týmu, interních procesů, tak i účinných kontrolních mechanismů. ppm factum se podařilo v realizaci těchto náročných projektů získat pověst spolehlivého a kvalitního realizátora. Pro US Department of State jsme nepracovali zdaleka poprvé. Příznivé hodnocení nezávislého kontrolního týmu pověřeného sdružením SIMAR považuji za další potvrzení toho, že odvádíme po odborné i organizační stránce profesionální výkon.“

náhled osvědčení
 Jana Pátková.jpg