Výzkumná divize ppm factum slaví 25 let

30. 06. 2016

Před 25 lety, 1. července 1991, vznikla značka Factum, která se záhy etablovala jako jeden z předních poskytovatelů informací o veřejném mínění a spotřebitelských postojích. Pod názvem ppm factum research nyní slaví čtvrtstoletí úspěšného fungování.
U základního kamene současného ppm factum research stály dvě významné osobnosti oboru výzkumu trhu a veřejného mínění: Ivan Tomek, který byl po transformaci sdružení na právnickou osobu v r. 1992 prvním jednatelem společnosti, a Jan Herzmann, který ve vedení společnosti prožil více než 20 let. Ten k okolnostem založení firmy dodává: „Na počátku byla touha zkusit si výzkum trhu a veřejného mínění po svém a vlastní cestou. Znali jsme metodiku, měli jsme řadu zahraničních vzorů, ale museli jsme se učit jak obchodní, tak manažerské praktiky. Po čtvrtstoletí fungování značky Factum snad můžeme říct, že jsme ty začátky zvládli.“
Za dobu svojí existence firma prošla vývojem těsně spjatým s tím, co se odehrávalo ve společnosti. Factumácký tým nejen zažil, ale především monitoroval názory, postoje i spotřebitelské chování už krátce po nastartování demokratického politického systému a reinkarnace tržního hospodářství. Firma se na 7 let zapojila do mezinárodní výzkumné sítě, aby následně znovu ocenila výhody z Prahy řízeného podnikání. Přečkala světovou hospodářskou recesi i několik stěhování do většího zázemí. Od roku 2009 působí ve skupině ppm factum, která ve své činnosti spojuje analytické kapacity s přímou marketingovou podporou.
Miroslav Fous, Research Director, zmiňuje: „Pro mě je potěšením pracovat pod hlavičkou „factum“, kterou jsem vnímal jako spolehlivý zdroj informací o dění kolem mne už jako vysokoškolák. Factum svou konkurenceschopnost potvrzuje právě završenou „pětadvacítkou“. Velkou zásluhu na tom mají členové výzkumného týmu – stávající, ale i ti minulí. Ti dohromady zdokonalovali metodiky, nacházeli netradiční řešení, reagovali na technologické trendy a zodpověděli tisíce otázek, které si naši klienti kladli. Při tom všem se stále drželi poctivého řemesla a zdravého rozumu. Jsem si jistý, že stávající tým vysoko nastavenou laťku udrží.“
Pavel Říha, jednatel ppm factum, k jubileu firmy připojuje vlastní postřehy: „Naší prioritou je rychle reagovat na vývoj trhu a měnící se nároky klientů. Často změny ve spotřebitelských postojích i veřejném mínění registrujeme ještě dřív, než se o nich začne hovořit. Jsme velmi rádi, že klienti na našem servisu oceňují skutečnou přidanou hodnotu. Proto většinou nezůstává jen u doručení naměřených dat, ale převážně se nad výsledky setkáváme osobně, konzultujeme, inspirujeme se navzájem. Společně pak nacházíme cesty, které přispívají k prosperitě našich klientů. Právě v tom vidíme naše hlavní poslání.“