Vzniká ppm factum

09. 09. 2009
Na českém trhu marketingových služeb došlo v minulosti k řadě fúzí a převzetí, za nimiž stály nadnárodní společnosti a zahraniční kapitál. Spojení ppm europe a Factum Invenio je vůbec prvním případem od roku 1990, kdy se spojují významné firmy vlastněné výhradně českými osobami. Vzniká tak největší hráč s konsolidovaným ročním obratem kolem 0,5 miliardy Kč.

Klientům nové uspořádání přinese:
- synergické efekty
- sdílení idejí i komunikace v rámci homogenní skupiny
- vzájemné doplňování průzkumu a ostatních marketingových služeb
- konzistentní řešení všech marketingových potřeb klientů na principu single entry, tedy na základě komunikace s jednou kontaktní osobou.

Změna názvu firmy a s ní související změna korporátní identity zdůrazňuje, že nově vzniklá skupina bude stavět na zkušenostech obou agentur. Současně se propojí mezinárodní aktivity, které dosud zajišťují ppm europe a Factum Group. O spojení obou agentur řekl Pavel Říha, obchodní ředitel společnosti ppm factum pro střední Evropu: „Služby, které budeme společně poskytovat, sahají od identifikace tržních příležitostí, přes marketingový výzkum a monitoring situace na prodejních místech až po marketingové poradenství a realizaci konkrétních aktivit na podporu prodeje. Svým klientům v celém regionu střední a východní Evropy tak nabídneme komplexní služby na jedné adrese.“


Skupina si i nadále podrží také aktivity výzkumu veřejného mínění, díky nimž patří Factum Invenio k nejznámějším výzkumným agenturám v České republice. Jan Herzmann, jednatel Factum Invenio, který bude mít za tuto oblast osobní gesci, k tomu řekl: „V rámci silné, politicky zcela nezávislé skupiny budeme mít ještě lepší příležitost rozvíjet vedle marketingového výzkumu, který představuje největší část našich aktivit, také absolutně neutrální, metodicky perfektní sociální a politický výzkum.“

Obě společnosti zůstávají samostatnými právními subjekty. V rámci změn vlastnické struktury přechází celý obchodní podíl ve firmě Factum Invenio na ppm factum. Podrobnosti o finančních aspektech změn ve vlastnické struktuře nebudou zveřejněny.

Informace o ppm europe:

Společnost ppm europe (a její právní předchůdci) poskytuje své služby od roku 1999.
Odborné veřejnosti je známa díky velmi dobré orientaci na českém a slovenském
maloobchodním trhu. V posledních letech úspěšně rozšiřuje své služby v celém regionu
střední a východní Evropy včetně Ruska. Působí v ní 30 kvalifikovaných odborníků a více
než 1.500 externích spolupracovníků – auditorů, merchandiserů a prodejních
konzultantů. V České republice je největší agenturou poskytující marketingové služby.
Nabízí komplexní marketingová řešení i jejich realizaci: audit maloobchodního trhu,
měření efektivity obchodních týmů, merchandisingový servis, prezentace, ochutnávky
a outsourcing obchodních činností.

ppm europe je členem evropského sdružení field marketingu EFMP a držitelem
certifikace ISO 9001. Pro zabezpečení maximální kvality služeb dodržuje metodická
pravidla a etické principy EFMP i podmínky ISO. Další informace naleznete na
www.ppm.cz .

Informace o Factum Invenio:

Společnost Factum poskytuje své služby od roku 1991, kdy vznikla jako jedna z
prvních soukromých agentur výzkumu trhu v bývalém Československu. Je známa díky
dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Vedle klasického marketingového
výzkumu nabízí Factum Invenio také konzultace a návrhy marketingových řešení. Se 40
kvalifikovanými zaměstnanci a téměř tisícovkou vyškolených tazatelů se řadí mezi top
10 výzkumných agentur v České republice. V roce 2005 založila mezinárodní síť
výzkumných agentur Factum Group, která působí ve střední Evropě.

Factum Invenio je členem evropské asociace marketingového výzkumu ESOMAR,
členem české marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory a
členem Britské obchodní komory v ČR. Pro zabezpečení maximální kvality služeb
dodržuje při dotazování a zpracování údajů metodická pravidla a etické principy těchto
organizací. Další informace naleznete na www.factum.cz.Pro další informace prosím kontaktujte:

Factum Invenio
Jan Herzmann

gsm: +420 731 403 699
herzmann@factum.cz
herzmann@ppm.cz

ppm factum
Pavel Říha

gsm: +420 775 799 909
riha@ppm.cz
info@factum.cz