Vztahy podnikové sféry k obnovitelným zdrojům energie jsou rozporné

13. 06. 2012
Zástupci malých a středních podniků si mylně myslí, že Česká republika v podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve srovnání s vyspělými ekonomikami zaostává. Podporují výstavbu dalších OZE, nechtějí se však podílet na jejím financování a rozhodně na tyto zdroje nechtějí být odkázáni.

Výzkum navazuje na dříve realizovaný projekt s názvem Češi a obnovitelné zdroje. Do projektu byly zahrnuty malé a střední firmy, které podnikají na území České republiky. Sběr dat proběhl v březnu 2012 na celkovém vzorku 202 firem. Postoje zástupců firem byly zjišťovány metodou telefonického dotazování s podporou počítače.

Více než polovina zástupců malých a středních podniků je mylně přesvědčena o tom, že ČR v podpoře obnovitelných zdrojů energie zaostává. Manažeři se vyslovují se pro další výstavbu OZE, jejich firmy však nejsou ochotny významněji přispět.

Preferované zdroje energie


Naprostá většina malých a středních firem preferuje tradiční zdroje energie, mezi výrobními podniky se jedná o plných 70 %.

Bariéru masivnějšího využívání energie z obnovitelných zdrojů nepředstavuje jen cena, i když naprostá většina malých a středních firem je přesvědčena o tom, že stávající výše příspěvku na problematiku obnovitelných zdrojů je neúměrně vysoká. Zástupci firem, a to zejména výrobních, považují dodávky energie z obnovitelných zdrojů za méně spolehlivé.

Mohou obnovitelné zdroje zajistit dostatečné a nepřetržité dodávky elektřiny?


Vysoká cena a nižší spolehlivost dodávek jsou tak patrně hlavními příčinami toho, proč firmy dávají přednost tradičním zdrojům před obnovitelnými a proč do budoucna s masivnějším využíváním „zelené energie“ příliš nepočítají.

I přes to by se však podíl firem, které alespoň částečně využívají energii z obnovitelných zdrojů, mohl do budoucna téměř zdvojnásobit. Za „zelenou energii“ jsou ovšem firmy ochotny připlatit si v průměru přibližně jen 7 % ceny energie z tradičních zdrojů.

Zaujaly Vás tyto informace a chtěli byste se dozvědět více? Kontaktujte nás!Hana Karbulová
Tel.: +420 233 111 013
Fax: +420 233 111 002
e-mail: karbulova@ppmfactum.cz