Zájem o státní dluhopisy

04. 09. 2009
Okruhy dotazování:

- Zájem o koupi státních dluhopisů.
- Výše investované částky do státních dluhopisů.
- Optimální doba splatnosti státních dluhopisů.
- Preferovaný způsob zakoupení státních dluhopisů.
- Financování nákupu státních dluhopisů - využití prostředků uložených ve vybraných finančních produktech.

Společnost Factum Invenio položila v rámci omnibusového šetření sérii otázek týkajících se zájmu o nákup státních dluhopisů. Otázky byly pokládány v první polovině května 2009 a šetření proběhlo na reprezentativním vzorku 1.090 obyvatel
ČR starších 18-ti let.

Výstupem studie je kompletní analytická zpráva obsahující:
- informaci o metodice výzkumu
- hlavní zjištění
- detailní analýzu výsledků ve formě komentovaných grafů a tabulek
- dotazník
- tabulkovou přílohu (frekvenční tabulky a třídění podle následujících identifikačních proměnných: pohlaví, věk, vzdělání, ekonomická aktivita, oblast, velikost místa bydliště, příjmová skupina domácnosti, přístup na internet a využívání finančních produktů a služeb)