Zajímají nás časopisy zdarma do schránek?

06. 04. 2016

Časopisy zdarma do schránek přinášejí podle většiny občanů kvalitní informace o nabídce regionálních služeb.
Uvedené otázky byly položeny v rámci pravidelného vícetematického šetření Factum Omnibus. Osobní dotazování proběhlo ve dnech 17.–29. 3. 2016 na reprezentativním vzorku 1046 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.
Téměř sedmi z deseti Čechů chodí do jejich poštovních schránek časopis zdarma. Tyto časopisy jsou distribuovány nejčastěji regionálními či místními organizacemi a reflektují především zajímavosti z nejbližšího okolí. Současně v nich inzerují místní subjekty, které nabízejí služby z regionu. Takových titulů jsou v ČR desítky a čte je velké množství lidí. Bohužel čtenost takových časopisů není sledována v rámci pravidelného monitoringu MediaProjekt, a nás tedy zajímalo, jak jsou tyto časopisy celkově vnímány.
Je přirozené, že tyto časopisy dostávají především lidé z větších měst – většina největších měst ČR má svá periodika, často vydávaná radnicemi. Ve městech nad 100 000 obyvatel je dostává zdarma do schránek téměř 90 % obyvatel. Ale i v nejmenších vesnicích, ve kterých je potenciál využitelnosti inzerce je spíše menší, uvádí více než polovina (53 %) osob, že tyto časopisy do schránek dostává. 

Graf 1.PNG

Čtou vlastně lidé tyto časopisy?  Časopisy čte v průměru 1.88 osob v domácnostech, kam se časopisy zdarma do schránek dostávají. Jen velmi malá část občanů (6 %) uvádí, že tyto časopisy nikdo v domácnosti nečte. U pětiny (18 %) osob naopak sledujeme, že časopis čte 3 a více členů domácnosti. Můžeme tedy říct, že pokud již domácnost do své schránky časopis zdarma dostane, v 90 % případů se najde alespoň jeden její člen, který si jej přečte.

Graf 2.PNG

Z výsledků vyplývá, že časopisy zdarma do schránek jsou dosti oblíbené. Přibližně 4 z 10 osob časopisy hodnotí jako velmi zajímavé a dalších 5 z 10 je sice jen prolistuje, ale přesto věnuje pozornost důležitým tématům. Jen 4 % občanů hodnotí časopisy jako špatné a nedůvěryhodné.  Lépe hodnotí časopisy zdarma do schránek ženy, osoby starší 60 let a také osoby z domácností s nižšími příjmy. Tito lidé zároveň časopisy do schránek více čtou.

Graf 3.PNG

Lidé si myslí, že časopisy zdarma do schránek přinášejí kvalitní informace o nabídce regionálních služeb (tedy inzerce subjektů v časopisech). Tento názor zastává 6 z 10 obyvatel České republiky – tedy nejen ti, kteří tyto časopisy dostávají do schránek. Opačný názor mají jen 2 z 10 Čechů. Zbylí 2 z 10 pak na tuto otázku nedokážou odpovědět, protože časopisy neznají a neodvažují se je hodnotit. Lépe jsou hodnoceny časopisy v největších městech – je to přirozené, v největších městech je největší inzertní potenciál a také možnosti přípravy kvalitních časopisů. Ale ani v nejmenších obcích do 5 000 obyvatel nejsou časopisy hodnoceny z hlediska nabídky regionálních služeb nijak špatně.

Graf 4.PNG

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že v době internetu, moderních technologií a tematických časopisů zaměřených buď na publicistiku, nebo na zájmová témata, nemají inzertní časopisy zdarma do schránek přílišné opodstatnění, opak je pravdou. Tyto tituly jsou značnou částí české veřejnosti skutečně čteny a navíc jsou velmi dobře hodnoceny.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Vojtěch Hündl
gsm: +420 731 403 626
hundl@ppmfactum.cz