Zaměstnanci: Případné nahrazení příspěvku na stravování zaměstnaneckým paušálem není vítáno

17. 02. 2011
Naprostá většina ekonomicky aktivní populace v ČR využívá příspěvku na stravování, který jim v nějaké podobě zaměstnavatel poskytuje

V souvislosti s vládou navrhovanými změnami v oblasti podpory zaměstnaneckého stravování realizovala společnost Factum Invenio výzkum mapující postoj české populace k této problematice. Drtivá většina české populace je přesvědčena o tom, že by stát zaměstnanecké stravování podporovat měl (graf 1).

Graf 1: Domníváte se, že by stát měl podporovat zaměstnanecké stravování například prostřednictvím daňového zvýhodnění?


Podíl ekonomicky aktivních osob, které některou z forem podpory zaměstnaneckého stravování dostávají, se v České republice blíží dvěma třetinám. Podpora má formu stravenek či možnosti využít zvýhodněných obědů v závodní jídelně.

Zrušení daňového zvýhodnění příspěvků na stravování by mělo, dle záměru ministerstva financí, případně kompenzovat zavedení tzv. zaměstnaneckého paušálu. Koncept zaměstnaneckého paušálu, jako alternativu státní podpory stravování, hodnotí lidé celkově negativně. Modelové navýšení příjmů formou paušálu o 3000 Kč čistého ročně vnímalo negativně 65% respondentů (graf 2).

Graf 2: Jak byste vnímali, pokud byste místo příspěvku na stravování dostali 3000 Kč čistého ročně formou zaměstnaneckého paušálu?


Výzkum byl realizován metodou osobních rozhovorů v rámci pravidelného omnibusového šetření. Výsledky se vztahují k obecné, resp. ekonomicky aktivní, populaci ČR. Vzorek byl získán metodou kvótního výběru podle základních socio-demografických charakteristik.

Petr Frisch komentuje výsledky z pohledu poradenské společnosti Mazars takto: „Případné zrušení zvýhodnění stravenek, závodního stravování nebo volnočasových benefitů a zavedení zaměstnaneckého paušálu by nepovedlo k vyšším daňovým výnosům, ale spíše k rušení těchto výhod firmami.
Zaměstnanci o část výhod přijdou a ze zbytku zaplatí vyšší odvody, jejich spotřeba se sníží, poklesne výběr DPH, klesnou tržby v sektoru služeb, atd.


Proto lze předpokládat, že navrhovaná změna představuje významné riziko výpadku veřejných příjmů i snížení čistého disponibilního příjmu domácností. Paušál by nebyl schopen toto snížení příjmů nahradit.

Změna systému by se přímo dotkla zhruba 80 % ze 4 milionů zaměstnanců, kteří dnes využívají stravenky nebo závodní stravování. Významná skupina zaměstnanců má navíc přístup k volnočasovým benefitům (1,5 milionu lidí). Přínos systémů stravování je přitom pro státní rozpočet pozitivní, jak ukazuje studie Institutu oceňování majetku VŠE z roku 2008, která jej vyčíslila na 312 milionů Kč.“Pro další informace prosím kontaktujte:
Hana Karbulová
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
e-mail: karbulova@ppmfactum.cz