Zaměstnanecké benefity

25. 02. 2008
Dotazování proběhlo ve dnech 28. 1. až 4. 2. 2008 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1069 obyvatel České republiky starších 15 let. Z tohoto vzorku byli vybráni lidé v zaměstnaneckém poměru. Konečná velikost vzorku je 517 a vzorek je plně reprezentativní pro populaci České republiky v zaměstnaneckém poměru.

Hlavním cílem studie je jednak přinést informace o názorech zaměstnanců na benefity poskytované ze strany zaměstnavatelů a jednak poskytnout segmentaci zaměstnanců dle jejich oddanosti k firmě, ve které pracují a k vykonávané práci.

Podrobný obsah studie:
- segmentace typu HRA - výzkumný nástroj Human Resources Analysis - segmentace zaměstnanců podle míry oddanosti firmě a práci,
- zaměstnanecké benefity: poskytované typy benefitů, jejich četnost a vliv na oddanost zaměstnanců,
- důležitost benefitů při výběru nového zaměstnání,
- stravenky - názory zaměstnanců na úpravu stravovacích zvyklostí a předpokládanou reakci zaměstnavatelů v souvislosti s připravovanou změnou zákona (zrušení daňové podpory stravenek).

Výstupem volně prodejné studie je závěrečná zpráva včetně tabulkové přílohy.