Zaměstnanecké benefity a oddanost zaměstnanců v ČR

21. 01. 2009
Podrobný obsah studie:
- Segmentace typu HRA - výzkumný nástroj Human Resources Analysis - segmentace zaměstnanců podle míry oddanosti zaměstnanců k firmě, ve které pracují, a dle jejich oddanosti k vykonávané práci.
- Zaměstnanecké benefity – poskytované typy benefitů, jejich četnost a vliv na oddanost zaměstnanců
- Důležitost benefitů při výběru nového zaměstnání, nejdůležitější benefity při výběru zaměstnání
- Příspěvky na obědy, stravenky

Dotazování proběhlo v prosinci 2008 a jelikož se jedná o opakované šetření, poskytuje studie také porovnání výsledků s předchozí vlnou z ledna 2008.

Šetření bylo realizováno technikou standardizovaného řízeného osobního rozhovoru na reprezentativním souboru respondentů starších 15 let, vybraných kvótním způsobem v rámci pravidelného omnibusového šetření Factum Invenio. S ohledem na šetřené téma je analyzovaným souborem pouze ta část populace, která je v zaměstnaneckém poměru. Konečný počet respondentů vstupujících do analýz je tedy 479. Tito respondenti reprezentují občany ČR v zaměstnaneckém poměru.

Výstupem volně prodejné studie je závěrečná zpráva včetně tabulkové přílohy.