ZAMĚSTNANECKÉ VÝZKUMY, investice nebo zbytečný luxus?

07. 04. 2005
Seminář, který se 6. dubna uskutečnil v rámci programu Factum Breakfasts, nabídl debatu reprezentantů všech zúčastněných stran tohoto dialogu. Mediálními partnery akce byl časopis Personál a webový portál Jobs.cz.

Úvod do problematiky a základní principy nabídl Alois Surynek (VŠE), pohled agentury, výhody a skrytá rizika výzkumu shrnul Tomáš Svátek (Factum Invenio). Se zkušenostmi s přípravou a aplikací zaměstnaneckých výzkumů ve firmách vystoupili dva praktici – Dagmar Klimtová (Ogilvy & Mather) a Jiří Navrátil (LMC).

Panelisté i ostatní účastníci se shodli na tom, že nezávislé zaměstnanecké výzkumy mají smysl i ve středních a menších firmách a že jejich efektivita závisí na úrovni spolupráce výzkumné agentury a firmy jako zadavatele. Taková spolupráce by měla nejen důkladně připravit výzkum, vycházející z jednoznačně definovaných manažerských potřeb a cílů zadavatele, ale zejména zajistit, aby výsledky sloužily ke konkrétním personálním opatřením. Jedině tak mohou firmy docílit snížení poměru nejméně oddaných a neangažovaných – a tedy i nejméně přínosných – zaměstnanců, kterých je v českých firmách stále ještě o třetinu více než ve světě. Na příkladu metody HRA (Human Resource Analysis) si účastníci semináře ujasňovali, jaké prvky výzkumu je třeba standardizovat v zájmu srovnání situace v dané firmě s relevantním segmentem trhu pracovní síly a jaké mají naopak vycházet primárně ze specifické situace společnosti, v níž dotazování probíhá.