Zdokonalte svou práci s marketingovými informacemi

14. 01. 2011

Poslední únorový týden pořádá Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Factum Invenio seminář z cyklu MARKETING PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY.

Tématem semináře je marketingový informační systém, jeho cílem je naučit účastníky pohlížet na marketingové informace a co nejefektivněji je využívat. Součástí semináře budou i praktické workshopy.
Jako přednášení se představí RNDr. Jan HERZMANN, managing partner ppm factum a Mgr. Přemysl CENKL, obchodní ředitel ČTK.


Seminář je určen pro zástupce malých a středních podniků, marketingové specialisty a manažery, které si tímto dovolujeme srdečně pozvat.