Zeman vede

12. 12. 2012
Miloš Zeman by poprvé skončil mezi prezidentskými kandidáty první, Jan Fischer je s malým rozdílem druhý.

Miloš Zeman by poprvé skončil mezi prezidentskými kandidáty první, Jan Fischer je s malým rozdílem druhý.

Na třetí místo se vyhoupl Jiří Dienstbier, těsně za ním se umístili Vladimír Franz a Karel Schwarzenberg. Rozhodnutí NSS patrně neovlivní, kdo postoupí do 2. kola.

Agentura ppm factum research zveřejňuje volební model pro první kolo přímé volby prezidenta. Tento model je založen na deklarované podpoře jednotlivým kandidátům, na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se přímé volby prezidenta. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciální přímé volby prezidenta a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Sběr dat se konal před rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který projednával stížnosti kandidátů, kteří nakonec nebyli do volby nominováni. Soud rozhodl dnes - 13. 12. 2012. Jediná stížnost, která byla zatím uznána, byla od Jany Bobošíkové. Volební model tuto skutečnost zohlednil.

Dotazování proběhlo ve dnech 29. 11. 2012 - 9. 12. 2012 na reprezentativním vzorku 939 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Václavu Klausovi skončí funkční období 7. března 2013, přímá volba byla předsedou senátu vyhlášena na 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo se bude konat 25. a 26. ledna 2013 (v případě, že postoupí více kandidátů).

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že přímé volby prezidenta ČR by se zúčastnilo 65,4 % oprávněných voličů.

Žádný z navrhovaných kandidátů by v prvním kole přímé volby nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola by s jasnou převahou postoupili kandidát levicových SPOZ Miloš Zeman (25,6 %) a nestranický kandidát Jan Fischer (25,0 %). Podpora obou lídrů je obdobná, Jan Fischer se poprvé od ledna 2012 umísil jako druhý, ačkoliv s minimálním, statisticky nevýznamným rozdílem. Podpora Miloše Zemana má dlouhodobě stoupající tendenci, podpora Jana Fischera naopak poklesla.

Na třetím místě by skončil stranický kandidát (ČSSD) Jiří Dienstbier se ziskem 10,6 %, Vladimír Franz by aktuálně skončil čtvrtý se ziskem 9,8 %. Jen mírně za nimi zaostává další straník Karel Schwarzenberg (9,2 %).

Ženy - kandidátky skončily na posledních místech s obdobnou podporou: Táňa Fischerová (4,4 %), Zuzana Roithová (4,4 %) a poslední Jana Bobošíková (4,1 %), které NSS uznal stížnost na neoprávněnost vyřazení její osoby z prezidentského klání.

Prezidentský volební model k 13.12.2012


Podrobnější údaje o podpoře jednotlivých kandidátů elektrorátem hlavních politických stran a další analýzy obsahuje volně prodejná studie ppm factum research.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz