Život na dluh

28. 02. 2006
Společnost Factum Invenio položila v rámci svého pravidelného programu Factum Omnibus otázky týkající se „života na dluh“. Dotazování proběhlo ve dnech 26. 1. až 1. 2. 2006 na reprezentativním souboru 1016 občanů České republiky starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Zkušenosti domácností s životem na dluh
Více než polovina populace ČR starší 15 let (52 %) uvedla, že měla v minulosti sjednánu nějakou půjčku nebo úvěr, kterou má dnes již splacenu. Obecně lze říci, že mezi ty, kteří v minulosti splatili nějakou půjčku nebo úvěr, patří častěji lidé ve věku 30 až 59 let, podnikatelé a živnostníci, ale také lidé úřednických profesí, obyvatelé Ústeckého kraje a lidé s hrubým měsíčním příjmem domácnosti ve výši 30 až 40 tisíc korun.

Téměř jedna třetina populace ČR starší 15 let (31 %) „přiznává“, že v současné době splácí nějakou půjčku nebo úvěr. Také v tomto případě jsou mezi uživateli těchto produktů častěji lidé věku 30 až 44 let (52 %) a podnikatelé a živnostníci (47 %).
Z hlediska charakteru produktu, patří mezi nejvyužívanější produkty spotřebitelský úvěr.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Rychlost sjednání půjčky, úvěru je ze strany klientů hodnocena velmi pozitivně. Za rychlé je považují více než tři čtvrtiny z těch, kteří splatili případně splácí nějaký úvěr, dokonce 25 % z nich pak považuje vyřízení půjčky za velmi rychlé.

Zpoždění splátek půjčky nebo úvěru
Téměř jedna čtvrtina (23 %) uživatelů půjček uvádí, že se již někdy zpozdila se splátkou. Častěji jsou mezi těmito přiznanými opozdilci lidé do 29 let (30 %) a domácnosti s hrubým měsíčním příjmem ve výši 20 až 25 tisíc korun (30 %).
Pokud se člověk zpozdil se splácením úvěru či půjčky, byl ve více než třech pětinách případů upomínán společností, u které se zadlužil.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Plánované sjednání půjčky či úvěru v letošním roce
V letošním roce plánuje pořízení nějaké věci prostřednictvím půjčky nebo úvěru 8 % lidí a celkem jedna pětina domácností není zatím rozhodnuta. Nejčastěji uvažují lidé o pořízení počítače a o investici do rekonstrukce domu nebo bytu.