Život na dluh - postoje veřejnosti k úvěrům a půjčkám

25. 05. 2007
Společnost Factum Invenio zjišťovala v rámci pravidelného výzkumu Factum Omnibus názory populace na téma úvěrů a půjček. Dotazování probíhalo v dubnu letošního roku a dotázán byl reprezentativní soubor populace České republiky starší 15 let. Celkem bylo uskutečněno 1001 rozhovorů.

Sjednané úvěry nebo půjčky

Více než polovina populace (52 %) uvádí, že má sjednán nějaký úvěr nebo půjčku.

Častěji jsou mezi lidmi, kteří mají sjednán nějaký úvěr nebo půjčku, lidé ve věku 30 až 59 let, ve vyšší míře jsou zastoupeni lidé se středoškolským vzděláním, domácnosti s hrubým měsíčním příjmem vyšším než 25 tisíc korun. Mezi klienty úvěrů najdeme také častěji obyvatele obcí s 20 až 100 tisíci obyvateli.

Máte sjednán v současné době nějaký úvěrový produkt?


Účel půjčky, úvěru

Z hlediska účelu úvěru převládá nákup spotřebního zboží, který uvedla téměř třetina lidí, kteří mají sjednán nějaký úvěr nebo půjčku.
Dalších téměř 30 % lidí sdělilo, že účelem jejich úvěru byl nákup či rekonstrukce bytu nebo domu.

Postoje veřejnosti k úvěrům, půjčkám

Většina populace považuje půjčky od banky za běžnou součást dnešního života.

V případě lidí ve věku do 44 let jsou půjčky za součást života považovány téměř devíti lidmi z deseti. Naopak méně často jsou tohoto názoru lidé starší 60ti let, v této věkové skupině vnímá půjčky jako součást běžného života necelých 70 % lidí.

Postoje veřejnosti k úvěrům a půjčkám


Budoucnost úvěrů a půjček

Celkem dvě pětiny lidí by si v budoucnosti v případě potřeby půjčily peníze od finanční instituce. Procento takto smýšlejících Čechů roste se snižujícím se věkem, zatímco ve věku do 29 let jsou tohoto názoru téměř tři pětiny (57 %), v případě lidí ve věku 45 až 59 let jsou to již pouze necelé dvě pětiny (39 %).

Jaký je Váš názor na využití půjčky či úvěru od finanční instituce v budoucnosti