Životní prostředí a průmysl

25. 09. 2011

Tato volně prodejná studie obsahuje následující informace: (je zaměřena na celou Českou republiku obecně, Prahu a Ostravsko)

  • Vnímání změny života, vývoje kvality života
  • Spokojenost s oblastmi života v místě bydliště – příroda, ovzduší, bydlení, doprava, kultura, bezpečnost, nezaměstnanost,...
  • Postoje k zaměstnanosti
  • Vnímání problémů ŽP
  • Vnímání zátěže pro ovzduší v Ostravském regionu
  • Preference hospodářských odvětví v regionech  Výzkum proběhl v rámci Factum Omnibusu od 9. 9. – 16. 9. 2011 na vzorku 937 respondentů z celé ČR.