Značky sportovního zboží

04. 08. 2004
Společnost Factum Invenio položila v rámci svého omnibusového šetření otázky týkající se přístupu Čechů ke sportu. Dotazování proběhlo v druhém čtvrtletí 2004 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1008 občanů České republiky, starších 15 let získaném kvótním výběrem.

Znalost značek sportovního zboží
Na českém trhu se pohybují tři nejdůležitější hráči sportovních značek, které lidé znají a kupují. Těmito silnými značkami jsou Adidas, Nike a Puma. Mezi ženami je potom poměrně silná značka Litex.

Nejvyšší povědomí o jednotlivých značkách sportovního vybavení mají hlavně mladí lidé do 29 let věku, potom lidé od 30 do 44 let věku a lidé, kteří se aktivně věnují sportu. Jsou velké rozdíly v povědomí o značkách mezi lidmi, kteří alespoň někdy sportují, a mezi lidmi, kteří nesportují, a v podstatě značky sportovního vybavení znají jen velice málo. Výjimku tvoří značka Adidas, která je známá jak mezi aktivnější populací – která někdy sportuje, tak ji znají i lidé, co se sportu nevěnují.

Lidé, kteří aktivně sportují, znají značky Adidas, Nike, Puma, Reebok a Hi-Tech. Lidé, kteří nesportují, znají především značky Adidas, Puma a Nike.

Znalost značek sportovního zboží

Značky sportovního zboží - nákup
Sportující populace někdy v minulosti koupila značky sportovního vybavení Adidas, Puma, Nike a Reebok. V posledních dvou letech patří mezi nejkupovanější u sportovců Adidas a Nike. Nesportovní část populace někdy koupila sportovní výrobek značky Adidas.

Nákup sportovních značek

Nejlépe hodnocenými značkami sportovního zboží, které Češi znají, jsou Nike a Reebok.
V těsném závěsu za těmito značkami je Adidas, Puma, Salamon a Russel Athletic.

Na základě předešlé zkušenosti se značkou jsou nejlépe hodnocenými značkami sportovního zboží Dominator, Olympikus, Russel Athletic, Adidas, Nike a Reebok.

Obecně lze říci, že většina lidí, kteří kupují nějakou značku sportovního zboží, je s danou značkou spokojena a neuvažuje o změně.

Důležitost značky při výběru sportovního zboží
Při výběru sportovního zboží nehraje značka až tak významnou roli.
Značka je při nákupu sportovního zboží spíše důležitá především pro mladé lidi do 29 let, lidi do 44 let a osoby, které aktivně sportují.

Důležitost značky při výběru sportovního zboží

Loajalita ke značce
Z výzkumu vyplývá, že téměř polovině Čechů by nevadilo, kdyby si šli koupit určitou značku sportovního zboží a ona by nebyla dostupná v obchodě, kde obvykle nakupují, koupili by si místo toho značku jinou.
Přibližně 40 % lidí dopředu neví, kterou značku sportovního zboží koupí a rozhoduje se teprve v obchodě podle aktuální nabídky. Necelá čtvrtina lidí obvykle předem ví, kterou značku jde koupit, ale pokud je na prodejně lepší nabídka, je ochotna své původní rozhodnutí změnit. Přibližně třetina Čechů předem ví, jakou značku chce koupit, a také ji koupí.

Loajalita ke značce

Podle čeho se rozhodujeme při nákupu značky sportovního zboží
Při rozhodování o koupi určité značky sportovního vybavení je nejdůležitější vlastní předchozí zkušenost
(56 %). Vlastní předešlá zkušenost se značkou je důležitá zejména pro lidi, kteří se sportu věnují (66 %), pro muže (58 %), ale i pro ženy (54 %). Vlastní předchozí zkušenost je především důležitá pro mladé lidi (68 %) a lidi ve věku 30 – 44 let (61 %).

Podle čeho se rozhodujeme při nákupu značky sportovního zboží

Slevy nebo různé akce na sportovní vybavení ovlivňují 40 % Čechů. Největší vliv mají na lidi, kteří kupují sportovní zboží, ale sami aktivně nesportují (44 %). Slevy a akce mají příznivý dopad i na ženy (41 %), muže (39 %) a lidi, kteří se sportu sami věnují (38 %).
Na doporučení přátel nebo známých spoléhá 27 % Čechů. Radu známých uznávají především mladí lidé do 29 let věku.
Reklama, podle výpovědi většiny lidí, výběr výrobku ze sportovní sekce obchodu ovlivňuje jen velmi málo.

Pokud máte zájem o detailnější informace, můžeme Vám nabídnout volně prodejnou zprávu, která podrobně rozebírá postoje Čechů ke sportu, znalosti sportovních značek a nákupní chování v této oblasti.