Znalost a používání kloubních preparátů

12. 05. 2004
Společnost TNS Factum, s.r.o. uskutečnila ve dnech 1.1. – 31.3. v rámci kontinuálního výzkumu, zaměřeného na monitorování situace na trhu volně prodejných léčiv, tzv. OTC tracku, výzkum týkající se kloubních preparátů. Výzkum byl realizován technikou standardizovaného řízeného interview s respondenty, vybraných kvótním výběrem dle pohlaví, věku, vzdělání velikosti místa bydliště a regionu v rámci populace ČR starší 15 let. Velikost vzorku pro jeden týden byl cca 250 respondentů, pro čtvrtletí pak cca 3 000 respondentů.

Více než 90 % lidí starších 15 let zná alespoň jednu značku přípravků, které pomáhají při bolestech kloubů. Spontánně uvedly znalost alespoň jedné značky téměř dvě třetiny dotázaných. Téměř jedna čtvrtina si vzpomněla na dvě a každý desátý na tři značky. Nejčastěji zmiňované značky byly GS Condro a Proenzi, na které si vzpomněla více než polovina dotázaných.

Znalost značek by měla úzce souviset se znalostí reklam a jak výsledky ukazují, je tomu skutečně tak. Více než tři čtvrtiny populace ČR uvedly, že viděly reklamu alespoň na jednu značku kloubních preparátů, přičemž spontánně takto odpověděly necelé dvě třetiny dotázaných.

Z výzkumu dále vyplynulo, že přibližně jedna třetina respondentů alespoň někdy vyzkoušela nějaký kloubní preparát. Jedna pětina oslovených je užívá pravidelně a to povětšině právě jednu značku. Nejčastěji to jsou GS Condro, Geladrink, Arthrostop a Proenzi.