Znalost a užití přípravků k redukci váhy

17. 05. 2004
Společnost TNS Factum, s.r.o. uskutečnila ve dnech 1.1. – 31.3.2004 v rámci kontinuálního výzkumu, zaměřeného na monitorování situace na trhu volně prodejných léčiv, tzv. OTC tracku, výzkum týkající se znalosti a užití přípravků k redukci váhy. Výzkum byl realizován technikou standardizovaného řízeného interview s respondenty, kteří byli vybráni kvótním výběrem dle pohlaví, věku, vzděláním, velikosti místa bydliště a regionu v rámci populace ČR starší 15 let. Velikost reprezentativního vzorku byla celkem 1105 respondentů.

Nejznámější jsou dietní koktejly k redukci váhy, které zná 71 % populace. Spontánně si je vybavila polovina. S odstupem následují vlákninové přípravky, ty zná téměř třetina (31 %). Více než pětina dotázaných zná dietní tyčinky (23 %) a polévky (21 %), jen o něco méně 17 % si vzpomnělo na přípravky urychlující metabolismus, tzv. spalovače tuků. O existenci preskripčních preparátů ví 15 % obyvatel, spontánně si je však vybavilo jen 6 %.

Nejvíce, 17 % populace již někdy vyzkoušelo dietní koktejl, z toho 11 % v uplynulém roce. Vlákninový přípravek někdy vyzkoušelo 9 %, dietní tyčinku 8 % a dietní polévku celkem 6 % obyvatel ČR. Poměrně málo oslovených někdy vyzkoušelo a ani příliš neuvažuje, že by vyzkoušet chtělo preskripční preparáty k redukci váhy či skupinu přípravků obecně nazývaných „spalovači tuků“.