ZOČI - Zpráva o českém internetu, iOmnimas

18. 10. 2004
Jedná se o dva typy výzkumů. Jednak o šetření zaměřené na běžnou populaci ČR (iOmnimas) a jednak o výzkum mezi aktivními uživateli internetu (Zpráva o českém internetu – ZOČI).

Cílovou skupinou pro iOmnimas je reprezentativní vzorek populace ČR ve věku nad 15 let. Sběr dat je realizován v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování probíhá metodou osobních rozhovorů (face-to-face). Vždy je dotázáno cca 1000 respondentů.

Zpráva o českém internetu je šetření mezi aktivními uživateli internetu. Aktivním uživatelem je osoba, která používá internet pravidelně nejméně jednou týdně. Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

Výstupem je volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:

Zpráva o českém internetu:
používání internetu (k čemu je využíván internet, vyhledávané informace)
připojení k internetu (typ připojení, odkud se uživatelé připojují)
poskytovatelé internetu
platby za internet
online bankovnictví
online nakupování
používání mobilních telefonů
mobilní operátoři

iOmnimas:
penetrace osobních počítačů
penetrace internetu
míra používání internetu
připojení k internetu (typ připojení, odkud se uživatelé připojují)
poskytovatel internetu
platby za internet
online bankovnictví
penetrace mobilních telefonů
mobilní operátoři
alternativní poskytovatelé hlasových služeb


Součástí volně prodejné zprávy je také porovnání výsledků s předchozími vlnami výzkumu.