Zpráva o českém internetu

05. 12. 2005
Jedná se o dva typy výzkumů. Jednak o šetření zaměřené na běžnou populaci ČR (iOmnimas) a jednak o výzkum mezi aktivními uživateli internetu (Zpráva o českém internetu – ZOČI).

Cílovou skupinou pro iOmnimas je reprezentativní vzorek populace ČR ve věku nad 15 let. Sběr dat je realizován v rámci pravidelného omnibusového šetření společnosti Factum Invenio. Dotazování probíhá metodou osobních rozhovorů (CAPI). Vždy je dotázáno cca 1000 respondentů.

Zpráva o českém internetu je šetření mezi aktivními uživateli internetu. Za aktivního uživatele je považována osoba, která používá internet pravidelně nejméně jednou týdně. Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

Výstupem jsou volně prodejné zprávy zaměřené zejména na tato témata:
iOmnimas
- penetrace osobních počítačů
- penetrace internetu
- míra používání internetu
- připojení k internetu (typ připojení, odkud se uživatelé připojují)
- poskytovatelé internetu
- sociodemografický profil uživatelů internetu
- internetové bankovnictví
- online nakupování
- telefonování přes internet (VoIP)
- penetrace mobilních telefonů
- podíly mobilních operátorů na trhu

Zpráva o českém internetu
- používání internetu (k čemu je využíván internet, vyhledávané informace)
- připojení k internetu (typ připojení, odkud se uživatelé připojují)
- poskytovatelé internetu
- průměrné náklady na připojení k internetu
- internetové bankovnictví
- online nakupování
- telefonování přes internet (VoIP)
- elektronický podpis
- používání mobilních telefonů

Součástí volně prodejných zpráv jsou také časové řady výsledků od roku 2000.