Zpráva o českém internetu (ZOČI)

07. 06. 2006
Výzkum proběhl v květnu 2006 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1001 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Volně prodejná zpráva je zaměřená zejména na tato témata:

- využívání počítačů
- penetrace internetu, účely využívání
- typ připojení k internetu, poskytovatelé
- internetové bankovnictví
- online nakupování
- penetrace mobilních telefonů, poskytovatelé, využívané služby
- digitální televizní vysílání
- aj.