Zpráva o českém internetu (ZOČI)

15. 11. 2006
Aktuální výzkum proběhl v říjnu 2006 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 993 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Volně prodejná zpráva je zaměřená zejména na tato témata:

- využívání počítačů
- penetrace internetu, účely využívání
- typ připojení k internetu, poskytovatelé
- internetové bankovnictví
- online nakupování
- telefonování, TV prostřednictvím internetu
- penetrace mobilních telefonů, poskytovatelé, využívané služby
- digitální televizní vysílání
- balíčky telekomunikačních služeb