Zpráva o českém internetu (ZOČI)

29. 11. 2007
Studie Zpráva o českém internetu se skládá ze dvou částí:

ZOČI
Cílovou skupinou ZOČI jsou aktivní uživatelé internetu (za aktivního uživatele internetu je považován člověk, který využívá internet pravidelně nejméně jednou týdně).

Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

iOmnimas
Cílovou skupinou studie iOmnimas je reprezentativní vzorek populace ČR ve věku nad 15 let. Výběrový vzorek je reprezentativní podle věku, pohlaví, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu.

Sběr dat je realizován v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování probíhá metodou osobních rozhovorů (Face-to-Face). Vždy je dotázáno cca 1000 respondentů.

Podrobný obsah studie:

ZOČI
- účel používání internetu, vyhledávané informace,
- typ připojení, poskytovatel,
- průměrné náklady na připojení k internetu,
- internetové bankovnictví, využívané banky, bariéry pro využívání služby,
- on-line nakupování, typ zboží, spokojenost zákazníků, motivace a bariéry využití,
- e-travelling, on-line rezervace zájezdů, letenek, znalost a využívání prodejců,
- mobilní komunikace, operátoři, využívané služby.

iOmnimas
- využívání počítačů, internetu, pevných linek, mobilních telefonů,
- frekvence využívání internetu,
- typ připojení,
- internetové bankovnictví,
- online nakupování,
- telefonování přes internet – VoIP,
- internetová televize – IPTV,
- digitální TV,
- balíčky telekomunikačních služeb,
- mobilní telefony,
- operátoři, využívané služby.