Zpráva o českém internetu (ZOČI)

02. 10. 2009
Jedná se o výzkum mapující současnou situaci stejně jako trendy ve využívání počítačů, internetu a mobilních telefonů v české společnosti. Vzhledem k dlouhodobé realizaci přináší studie časové řady, které umožňují hlubší porozumění sledované problematiky.

Studie se skládá ze dvou částí:
- ze šetření zaměřeného na běžnou populaci ČR (omnibusové šetření reprezentativní za populaci ČR ve věku 15+) a
- výzkumu mezi aktivními uživateli internetu (reprezentativní vzorek uživatelů, kteří se k internetu připojují alespoň 1x týdně).
Počet respondentů v každé části výzkumu je cca 1000, což umožňuje třídění získaných dat podle socio-demografických charakteristik respondentů apod.

Výstupem je volně prodejná zpráva z výzkumu, zaměřující se zejména na následující témata:

Část za obecnou populaci ČR
- využívání počítačů, internetu, pevné linky, mobilních telefonů
- frekvence využívání internetu
- typ připojení
- internetové bankovnictví
- online nakupování
- telefonování přes internet – VoIP
- balíčky telekomunikačních služeb
- mobilní telefony, poskytovatelé, využívané služby

Část za aktivní uživatele internetu v ČR
- účel používání internetu, vyhledávané informace
- typ připojení, poskytovatel
- průměrné náklady na připojení k internetu
- internetové bankovnictví
- online nakupování
- mobilní komunikace