Zvyklosti při nákupu denního tisku a časopisů

08. 01. 2004
Nejčastějším místem, kde lidé nakupují denní tisk a časopisy, je trafika, obchod nebo stánek s časopisy (76,4% ze všech respondentů).
Přibližně třetina lidí si kupuje tiskoviny v samoobsluze nebo supermarketu, tento prodejní kanál je typičtější pro ženy než muže. Zatímco nakupování tiskovin v samoobsluze se v jednotlivých regionech neliší, nakupování tiskovin v super a hypermarketech je doménou Prahy a středních Čech a měst s více než 20 000 obyvateli.

Dalším častým způsobem, jak se lidé dostávají k časopisům, je půjčení či výměna v rámci skupiny přátel/ známých nebo rodinných příslušníků (29,1%). Využívají ji více ženy než muži, dále pak mladí lidi do 17–ti let a taky lidé se základním vzděláním.

Kupující, bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví, k nákupu konkrétního titulu nejvíce motivuje dobrá osobní zkušenost (81,4%). Následuje doporučení blízké osoby (57%). Třetím nejčastěji uváděným vlivem je cena titulu (56,9%).

Z výzkumu vyplynulo, že 44,6% respondentů vždy přesně ví, který časopis si jde koupit a koupí si ho. Jsou to spíše muži než ženy (50,1% : 39,5%). Ženy sice obvykle vědí, který časopis si jdou koupit, ale pokud je více zaujme jiný v nabídce, koupí si tento.

Do skupiny těch, kteří neví předem, který časopis si koupí a rozhodují se až na místě patří spíše lidé se základním vzděláním.

V porovnání s rokem 2002 se v chování lidí při výběru tiskovin neobjevují výraznější rozdíly.

Necelá třetina obyvatel ČR (27,7%) utratí za časopisy podle svých odhadů v průměru 50 - 100 Kč a přibližně stejné množství lidí (27,8%) se pohybuje v rozmezí 100 - 200 Kč. Necelá pětina obyvatel ČR (19,8%) zaplatí za časopisy maximálně 50 Kč.