Zvyklosti při nákupu denního tisku a časopisů

09. 01. 2004
Výzkum byl realizován v rámci pravidelného programu Factum Omnibus na reprezentativním souboru cca 1015 respondentů starších 15 let v listopadu 2003.
Výstupem je závěrečná zpráva obsahující vývoj od roku 2001.

Studie je zaměřena na:
- místa nákupu periodického tisku
- faktory ovlivňující nákup periodik
- proces výběru titulů
- obvyklé místo konzumace periodického tisku
- průměrná útrata za periodický tisk