Central location / In-hall tests (CLT)

  • Central location testy probíhají ve studiu pronajatém v určené lokalitě. Do tohoto studia jsou vyškolenými tazateli z ulice zváni respondenti, kteří splní předem stanovená filtrovací, tzv. screeningová kritéria. S každým respondentem jednotlivě tazatel provede rozhovor podle připraveného dotazového schématu. Dotazování je prováděno tak, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění respondentů (místnost je rozdělena např. paravány na oddělené buňky). V průběhu celého testu je možná účinná kontrola tazatelů pracovníkem ppm factum, který test vede.
  • ppm factum research v současné době disponuje 250 tazateli vyškolenými speciálně pro provádění CLT. Test nejde tolik do hloubky jako skupinová diskuze (Focus Group), je ovšem realizován na větším počtu respondentů. Povaha testu navíc umožňuje širší využití otevřených otázek a rovněž prezentaci nejrůznějších audiovizuálních materiálů. Výhodou CLT je kromě vysoké kontroly tazatelů také rychlost.
  • V současné době máme zkušenosti s pořádáním CLT v Praze, ve větších městech jako je Brno, Olomouc, Liberec, Ostrava, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, aj. Je též možné uspořádat CLT v několika městech současně pomocí vyškolených a spolehlivých regionálních koordinátorů.