FtF Omnibus

  • Klasický vícetématický výzkum prováděný formou osobního dotazování, který probíhá zpravidla každý měsíc.
  • Rozhovory s respondenty provádějí zkušení a vyškolení tazatelé. Dotazován je výběrový soubor cca 1000 osob, vybraný kvótním postupem, který reprezentuje populaci ČR ve věku od 15 let. Standardní identifikací respondentů je pohlaví, věk, vzdělání, region, velikost místa bydliště, počet osob v domácnosti, počet dětí do 18 let, rodinný stav, zaměstnání, hrubý příjem domácnosti, ABCDE klasifikace, osoba přednosty a hospodyně domácnosti.
  • ppm factum research zaručuje jak exkluzivitu objednaných otázek tak i ochranu osobních údajů dotázaných.