Hloubkové rozhovory

  • In-Depth Interview (individuální hloubková explorace) je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu. Vychází z principu individuálního dotazování s možností vytvoření intenzivní interakce mezi tazatelem a dotazovanou osobou. V rámci explorace bývají kromě přímých dotazů využívány specifické psychologické postupy a techniky, které umožňují proniknout dále za hranici uvědomovaných, a tudíž verbalizovatelných aspektů postojů, emocí či potřeb.
  • Easy In-Depths, které vycházejí ze standardních In-Depth Interviews (individuálních explorací) poskytují zadavateli časově i finančně efektivní alternativu, aniž by byla snížena úroveň kvality marketingových informací.
  • Explorace jsou vedeny členy kvalitativního týmu ppm factum a odbornými tazateli (nejčastěji psychology, sociology), a to na základě předem vytvořeného scénáře.