Internetové výzkumy

  • Stále užší propojování informačních technologií a telekomunikací vymezuje celosvětově tuto oblast jako "trh permanentních změn" s obrovským rozvojovým potenciálem. ppm factum si tuto skutečnost uvědomuje a vytváří pro klienty adekvátní řešitelské a metodologické zázemí. Naší snahou je poskytovat klientům komplexní, dynamické a na budoucí vývoj zaměřené služby, zajistit vypracování strategických doporučení i další navazující poradenskou činnost.
  • Kromě studií podle přímých požadavků klientů jsme vytvořili sadu volně prodejných produktů pro trh informačních technologií, telekomunikací a internetu, nabízejících standardizované informace.
  • Pomůžeme vám nalézt jak standardizovaná, tak na míru připravená řešení.