Mystery shopping

  • Mystery Shopping je fiktivním nákupem produktu nebo služby v provozovnách zadavatele (filiálkách) - např. maloobchodních firem, provozovatelů služeb a společného stravování či finančních institucí. Stejně jako v případě In-Store dotazování se Mystery Shopping může uskutečnit i v dalších prostorách. Zvláštním případem je Mystery telefonický rozhovor (např. fiktivní poptávka), či Mystery mailing (on-line dotazy na služby).
  • Mystery Shopping je optimální způsob, jak proniknout a ohodnotit prostředí ve sledovaných jednotkách a především dostupnost a chování personálu k zákazníkům. Nezaměřuje se tedy na chování zákazníků a na jejich nákupní chování, ale naopak na toho, kdo prodává zboží či poskytuje služby. K provádění Mystery Shopping disponuje ppm factum speciálně vyškolenými tazateli.
  • V průběhu fiktivního nákupu se tazatel chová jako běžný zákazník – zároveň sleduje předem přesně definovaná kritéria (např. jak dlouho trvalo, než byl osloven některým z prodavačů, ochota prodavače poskytnout určité informace atp.). Po opuštění jednotky neprodleně zaznamená zjištěná pozorování do předem připraveného záznamového archu, včetně vlastních subjektivních hodnocení a postřehů. Ppm factum jako nezávislá výzkumná agentura dodržuje přísná etická pravidla vztahující se k této metodě  a  může garantovat objektivně a nestranně provedený Mystery Shopping.