Skupinové diskuse

  • Focus Group (skupinová diskuse) je jednou ze základních metod kvalitativního výzkumu. Jde o skupinový proces, jehož hodnota vzniká především interakcí členů skupiny, kteří reagují na sebe navzájem. V rámci diskuse bývají kromě přímých dotazů využívány specifické psychologické postupy a techniky, které umožňují proniknout dále za hranici uvědomovaných, a tudíž verbalizovatelných aspektů postojů, emocí či potřeb.
  • Diskuse je vedena zkušeným moderátorem, který také následně zjištěné údaje analyzuje a interpretuje.
  • ppm factum reserach rovněž nabízí Mini Groups, které vycházejí ze standardních skupinových diskusí, ale pracují s menším počtem respondentů v rámci skupiny, nebo Easy Groups, které vycházejí ze standardních skupinových diskusí a poskytují zadavateli časově i finančně efektivní alternativu, aniž by byla snížena úroveň kvality marketingových informací.