CAPI

Popis CAPI řešení

  • Osobní dotazování s podporou počítače zajišťuje společnost ppm factum research prostřednictvím vlastní sítě tazatelů rovnoměrně rozložené do všech regionů a velikostních skupin obcí České republiky.
  • K dispozici je 130 tazatelů specializovaných na CAPI dotazování.
  • Pro CAPI dotazování máme k dispozici jak notebooky s velkým displejem (15,6"), tak 8" tablety běžící na platformě Windows 8.

Standardy kvality

Jednou z hlavních zásad společnosti ppm factum research je přísné dodržování principů etického kodexu a obecně platných standardů kvality.

  • Tazatelé procházejí vstupním školením, které je kromě standardních postupů práce tazatele zaměřeno i na specifické aspekty provádění CAPI dotazování (komunikace tazatel – respondent, obsluha pracovní stanice, práce se spoty, záznam odpovědí na otevřené otázky apod.)
  • Součástí školení je i vysvětlení etických zásad dotazování v souladu s kodexem ICC / ESOMAR, význam přesného dodržení technických postupů výzkumu stejně jako smysl a cíle výzkumu trhu a veřejného mínění.
  • Je kladen důraz na dodržování etiky výzkumu, záruky důvěryhodnosti a anonymity dotazování.

Realizace CAPI a kontrola

  • Tazatelé dostávají detailní pokyny týkající se každého průzkumu (způsob výběru respondentů, informace k obtížným pasážím v dotazníku apod.)
  • Zajištěn bezprostřední telefonický a emailový kontakt tazatele s pracovníkem ppm factum.
  • Data jsou průběžně kontrolována, a to jak po stránce variability nasbíraných dat, tak po stránce obsáhlosti vyplněných otevřených otázek.
  • Kontrolujeme práci tazatelů - telefonicky, emailem nebo písemně kontaktujeme respondenty.