CATI studio

 • ppm factum exkluzivně pro své telefonické výzkumy využívá CATI studia společnosti Data Collect (DC).
 • CATI studio disponuje 50 tazatelskými pracovišti, je plně vybaveno pro potřeby telefonického sběru dat a pro dotazování je využíván osvědčený systém NIPO, který umožňuje komfortní správu celého projektu.
 • Klientům zajišťujeme kompletní servis včetně náslechů a dalších standardních služeb.
 • Data Collect je členem celosvětového profesního sdružení ESOMAR.

Využívaní operátoři jsou trénováni výhradně pro marketingový výzkum, nikoliv pro akvizici, čímž je kvalita prováděných rozhovorů vyšší (lepší zaznamenání odpovědí na otevřené otázky, stimulování k odpovědím, udržení pozornosti,…).

Základní informace

 • Studio disponuje náslechovými pracovišti, které v plném rozsahu umožňují audiovizuální kontrolu probíhajících rozhovorů…
 • Našim klientům proto umožňujeme namátkovou kontrolu probíhajících rozhovorů v zázemí CATI studia.
 • Každý z operátorů je proškolen pro konkrétně realizovanou zakázku, a to před každou dotazovací směnou…

Práce tazatelů je průběžně kontrolována:

 • Na tazatele dohlíží supervizoři.
 • Systém NIPO zajišťuje automatickou kontrolu filtrů.
 • Kontrola je zajišťována statistickým softwarem.
 • Tazatelé procházejí soustavou školení.