Kvalitativní studio

V rámci kvalitativního výzkumu se specializujeme jak na individuální dotazování, tak i na skupinové diskuze.

  • In-Depth Interview (individuální hloubková explorace): Vychází z principu individuálního dotazování s možností vytvoření intenzivní interakce mezi tazatelem a dotazovanou osobou. Ke slovu přichází uplatnění této metody zejména při mapování postojů velmi úzké a obtížně dosažitelné cílové skupiny a také v oblasti B2B. V rámci realizace jsou vedle přímých dotazů hojně využívány také specifické psychologické přístupy a techniky. Tazatel, zkušený psycholog, také pozorně vyhodnotí i neverbální projevy dotazované osoby.
  • Focus Group (skupinová diskuse):Jde o skupinový proces, jehož hodnota vzniká především interakcí členů skupiny, kteří reagují na sebe navzájem. V rámci diskuse bývají kromě přímých dotazů využívány specifické psychologické postupy a techniky, které umožňují proniknout dále za hranici uvědomovaných, a tudíž verbalizovatelných aspektů postojů, emocí či potřeb.

Moderní zázemí pro kvalitativní výzkum v ppm factum research

  • Naše klientská místnost umožňuje komfortní sledování diskusí i rozhovorů. Je vybavena speciálním technickým zařízením, které umožňuje nejen sledovat dění v experimentální místnosti, ale i zooming jednotlivých detailů z této místnosti podle potřeb sledujících. Samozřejmostí je i možnost poslechu simultánního tlumočení.
  • V experimentální i klientské místnosti jsou umístěny televizory, které nám umožňují prezentovat (a sledovat) právě testované materiály.

Máme moderní zázemí pro skupinové diskuse a individuální rozhovory

  • Klient může v prostorách ppm factum research sledovat diskuse a rozhovory napřímo jednosměrným zrcadlem nebo na monitoru.
  • Díky umístění klientské místnosti mezi oběma studii je možné sledovat i dvě paralelně běžící FG / IDI.