Online panel

Parametry on-line panelu respondentů (platí pro ČR i SR)

 • ppm factum research využívá pro on-line dotazování služeb partnerské agentury Data Collect, která na českém trhu působí od roku 2004.
 • On-line panel funguje na principu odměn. Respondenti za vyplnění dotazníku dostávají body, které je následně možné použít ve vybraných obchodních domech.
 • Data Collect je členem celosvětového profesního sdružení ESOMAR.

Námi využívaný on-line panel eviduje u svých členů využívání různých poskytovatelů služeb (např. bankovních, telekomunikačních, ale i značku vlastního vozidla apod.) a umožňuje podchytit i obtížněji dosažitelné cílové skupiny.

Základní informace

 • V českém on-line panelu je registrováno 36.000 aktivních uživatelů internetu.
 • Na Slovensku námi využívaný on-line panel disponuje 12.000 aktivními respondenty.
 • Přirozená obměna respondentů panelu je cca 15 % ročně. Souběžně s obměnou probíhá kontinuální rekrutace.

Respondenti jsou do panelu rekrutováni několika způsoby:

 • osobně například v rámci omnibusu ppm factum
 • CATI
 • directmailovými kampaněmi
 • doporučením, tj. „efekt sněhové koule“
 • on-line náborem na vybraných webových stránkách
 • legálními databázemi dodavatelů

   

 • Průměrná četnost dotazování respondenta je 1x měsíčně, přičemž ale jsou hlídány témata výzkumů, kterými je daný respondent osloven a pro stejné téma v rámci ad-hoc projektů je respondent oslovován nejdříve po 3 měsících. V případě trackingů na obecné populaci jsou vzorky optimalizovány tak, že stejný respondent není do trackingu zařazen dříve než za 9 měsíců, častěji až po roce, pokud není s klientem dohodnuto jinak. V případě speciálních cílových skupin je vždy řešeno s klientem dohodou.
 • Doba „hájení“: Respondent, který se zúčastní výzkumu, je dalším výzkumem osloven nejdříve po 2 týdnech, ale podle výše uvedených pravidel pro dotazování stejných témat a trackingů. Výjimkou je dotazování typu "panel" nebo "deníčky", kdy z principu designu projektu jsou respondentem v určitém časovém úseku postupně vyplňovány série dotazníků, které na sebe navazují.

Informace o respondentech v panelu:

 • demografie: pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, region (až na úroveň obce)
 • socio-ekonomická situace: hlavní ekonomická aktivita, kategorie zaměstnání, zaměstnavatel (obor, velikost podniku), postavení v domácnosti (přednosta – podle příjmů, hospodyně – podle nákupů), čistý osobní příjem
 • domácnost: počet osob celkem, počet dětí do 18 let, čistý měsíční příjem domácnosti, bydlení, vybavení domácnosti, značka hlavního automobilu v domácnosti
 • life style: aktivity v různých oblastech života
 • využívání produktů a služeb:
  • telco: mobilní operátoři a služby, kabelová televize
  • utility: dodavatelé elektřiny, plynu
  • finance: využívané produkty, banky, pojišťovny