Značková řešení ppm

Brand Strategy Booster (BSB)

10. 06. 2015
Nástroj, který segmentuje zákazníky, umožňuje proniknout za horizont toho, co říkají a dostat se k jejich potřebám i jejich vnitřním motivacím. Pro klienta je to účinná podpora k řízení a definici…

Brand Commitment (BCO)

10. 06. 2015
Test loajality spotřebitele, který stanoví priority pro retenci a získání nových zákazníků.

Stakeholder Relationship Optimizer (SRO)

10. 06. 2015
Nástroj, který přináší klíčové informace o síle vztahu zákazníků ke společnosti, analýzu silných a slabých stránek firmy včetně stanovení priorit k řešení.

Quick Mystery Shopping (QMS)

10. 06. 2015
Cenově příznivá verze mystery shoppingu pro rychlé ověření problematické situace s možností průběžně zkontrolovat výsledek návštěvy do druhého dne od realizace.

AdWise (ADW)

10. 06. 2015
Test marketingové komunikace, který umožňuje velice přesně předvídat míru úspěšnosti reklam, zpětně vyhodnocovat efektivitu reklamních kampaní a analyzovat silné a slabé stránky reklamy.

Emotional Marketing (EMMA)

10. 06. 2015
Výzkumný nástroj, který slouží k objektivnímu měření a hodnocení emocionální a psychické odezvy na audiovizuální podněty.

Shelf Planning Tool (SPT)

10. 06. 2015
Unifikovaná segmentační úloha směřující k optimalizaci rozmístění zboží v regálu z pohledu nakupujícího.