AdWise (ADW)

Test marketingové komunikace, který umožňuje velice přesně předvídat míru úspěšnosti reklam, zpětně vyhodnocovat efektivitu reklamních kampaní a analyzovat silné a slabé stránky reklamy.