Emotional Marketing (EMMA)

Výzkumný nástroj, který slouží k objektivnímu měření a hodnocení emocionální a psychické odezvy na audiovizuální podněty.