Stakeholder Relationship Optimizer (SRO)

Nástroj, který přináší klíčové informace o síle vztahu zákazníků ke společnosti, analýzu silných a slabých stránek firmy včetně stanovení priorit k řešení.