Finance

Zjišťujeme potřeby klientů finančních společností a zkoumáme potenciál finančních produktů. Provádíme řadu testů, monitorujeme trh, sledujeme trendy a analyzujeme chování klientů bank. Staráme se o to, abyste vašim klientům nabízeli produkty a služby, které potřebují. Našimi zadavateli jsou významné společnosti finančního trhu jako pojišťovny, banky, penzijní fondy, investiční společnosti či stavební spořitelny.

Hlídáme za vás:

 • Znalost a využití značky: Jak si stojí značka v konkurenčním prostředí?
 • Image: Jak je značka vnímána na finančním trhu? A jak jsou na tom ostatní značky?
 • Cílová skupina: Jaký potenciál mají jednotlivé cílové skupiny? Jak se liší jejich potřeby?
 • Komunikace: Jak správně oslovit cílovou skupinu zákazníků? Rozumí zákazník tomu, co říkáte o svém výrobku?
 • Loajalita: Co ovlivňuje věrnost zákazníků? Jak ji efektivně posilovat? Jak jste na tom v porovnání s ostatními hráči na trhu?
 • Spokojenost: Co je klíčovým faktorem spokojenosti zákazníků? Co komunikovat? Co je naopak prioritou k řešení?
 • Reputace: Jaká je reputace vaší značky?
 • Tržní potenciál: Má nový produkt šanci uspět na trhu? Jaké jsou další tržní příležitosti? Shoduje se nabídka produktů s potřebami zákazníků?
 • Test komunikačních konceptů: Potřebujete otestovat reklamní materiály nebo koncepty? Oslovuje reklama správnou cílovou skupinu? Rozumí klienti obsahu sdělení? Motivuje k využití vašich služeb?
 • Cenové testy: Jaké cenové parametry a struktura poplatků jsou pro zákazníka přijatelné?
 • Produktové testy: Odpovídá finanční produkt svými parametry potřebám klientů? Jak optimalizovat produkty nebo služby před jejich uvedením na trh?
 • Mystery shopping: Jednají vaši pracovníci v souladu se standardy? Chovají se vaši zprostředkovatelé při prodeji korektně? Držíte krok s vašimi konkurenty?
 • Zaměstnanecká spokojenost: Jaké je klima ve vaší společnosti? Nakolik jsou vaši zaměstnanci spokojeni a motivováni? Čím posilovat jejich vztah k vám jako k zaměstnavateli?

Zdrojem našich dat jsou nejen bankovní a další finanční instituce, jejich klienti, ale také zaměstnanci na různých úrovních řízení i obecná populace.

Názory klientů

Darek Pikálek Senior Marketing Research Analyst GE Money Bank

S ppm factum research spolupracujeme už řadu let. Rádi si je vybíráme pro nerutinní úlohy, kde je potřeba kreativně vymyslet na co se ptát a jakým způsobem. Oceňujeme jejich zkušenosti a zejména chuť zamyslet se nad dotazníkem i nad výsledky.