Kvalitativní výzkum

Co je to kvalitativní výzkum? Metoda, která umožňuje rychlý vhled do zkoumané problematiky a pomáhá autenticky odhalit názory a potřeby lidí. Kvalitativní výzkum nabízí rychlý a čistý sběr informací, při kterém díky audio či videozáznamu neztrácíme žádný výrok ani projev respondenta. Na základě kvalitativní analýzy odhalujeme příležitosti a rizika a další postupy související se zkoumaným tématem.

V rámci kvalitativního ad hoc výzkumu se specializujeme jak na individuální dotazování, tak i na skupinové diskuze. Žádná otázka nezůstane nezodpovězená. Používáme řadu speciálních technik ušitých na míru konkrétnímu zadání (např. etnografie, on-line výzkum, multisenzorický marketingový výzkum).

Skupinové diskuze – Focus Groups

 • Focus Groups umožňují v relativně krátkém čase zachytit velké množství informací.
 • Využíváme skupinové dynamiky a interakcí účastníků diskuze. Tím získáváme odpovědi, které by jinak zůstaly skryty.
 • Diskuze jsou vedeny zkušenými moderátory, kteří následně zjištěné údaje analyzují a interpretují.
 • Nabízíme širokou škálu forem skupinových diskuzí včetně speciálních postupů a technik, které poskytují prostor inspirativním nápadům a kreativitě. Výběr techniky podléhá potřebám konkrétního výzkumu.

Hloubkové rozhovory – In-depth Interviews

 • Hloubkové rozhovory probíhají většinou individuálně a umožňují intenzivní interakci mezi tazatelem a dotazovanou osobou. Dávají prostor pro vyjádření subjektivních názorů. Díky nim pronikáme hluboko do postojů, emocí, potřeb a odhalujeme nová témata.
 • Jsou vhodné i k exploraci citlivých témat či pro dotazování obtížných cílových skupin.
 • Dotazování je vždy přizpůsobeno požadavkům konkrétního výzkumu, lze dotazovat osobně, telefonicky, individuálně, párově, v domácnosti, v terénu atp.

Etnografie

 • Zkoumá danou problematiku v kontextu přirozeného prostředí cílové skupiny. Zkoumání probíhá formou zúčastněného pozorování (např. v domácnosti při úklidu či vaření, v obchodě během nákupu, při používání produktů, při sportovních či zájmových aktivitách).
 • Etnografie bývá zpravidla doplněna fotodokumentací, videonahrávkou nebo spotřebitelským deníkem, nezbytnou součástí je dotazování zúčastněných osob, které umožňuje hlubší porozumění motivacím, potřebám a názorům.

Multisenzorický výzkum / Neuromarketing

 • Vedle informací zjištěných v průběhu rozhovoru s respondenty a pozorování jejich (i nevědomých) reakcí a projevů se někdy vyplatí také exaktně měřit fyziologické reakce lidského těla na podněty. Prozrazují přesně, kdy se něco podstatného v mysli dotazovaného odehrálo. Naše zařízení, které se podobá detektoru lži, se jmenuje EMMA.
 • EMMA pomáhá mapovat emoce. EMMA je řešením, které zahrnuje unikátní měřicí přístroj, speciální software a odbornou obsluhu. Náš EMMA specialista provádí měření v kombinaci s dotazováním. Je současně autorem analýzy. Technický záznam měření tlumočíme do srozumitelných sdělení a aplikovatelných doporučení.

Cílové skupiny

 • Zaměřujeme se na široké spektrum respondentů z oblastí B2C (business to consumer), B2B (business to business) a expertního prostředí.
 • V případě, že se rozhodnete pro výzkum v Praze, nabízíme vám využití našeho studia a zázemí pro klienty. Klientská místnost umožňuje přímé sledování Focus Groups i In-depths, a to prostřednictvím jednosměrného zrcadla nebo monitoru. Díky umístění klientské místnosti mezi dvěma studii je možné sledovat i dvě paralelně běžící akce. Klientská místnost je dále vybavena speciálním technickým zařízením, které umožňuje přenos zvuku či simultánního překladu do pohodlných bezdrátových sluchátek, případně do reproduktorů. Speciální záznamová a promítací technika je využitelná pro zoom jednotlivých detailů, zobrazování testovaných materiálů, nahrávání videí i on-line živý přenos prostřednictvím světově uznávaného standardu technologie FocusVision.
 • Díky přímému sledování diskuzí je možné být v kontaktu s moderátorem a doplňujícími otázkami reagovat na bezprostřední průběh diskuse.