Veřejné mínění

Obstaráváme nezbytné. Získáváme cenné informace o tom, co si lidé myslí a jaké mají názory.  Žádné důležité rozhodnutí, které má dopad na celou populaci, se neobejde bez informací od veřejnosti, o jejich postojích, názorech a preferencích. Zkušený tým ppm factum research zná odpovědi, staráme se o kompletní servis v oblasti sociologického výzkumu. 

Co vás zajímá:

  • Veřejné mínění: Jaké jsou postoje veřejnosti k různým institucím?
  • Sociální výzkumy: Jaké jsou potřeby minoritních skupin obyvatelstva?
  • Cestovní ruch: Jak jsou turisté spokojeni se službami v cestovním ruchu?
  • Výzkumy pro regionální a místní správu: Jak jsou občané spokojeni s veřejnou správou?
  • Dopravní výzkumy: Jaké jsou klíčové problémy veřejné dopravy v určitém regionu?
  • Výzkumy komunikace: Jaká je image instituce? Jak se liší informační potřeby různých cílových skupin?
  • Politické výzkumy: Kdo bude vítězem voleb? Jak získat voliče na svou stranu?

Zajištujeme výzkumy dotazující obecnou populaci ČR, minoritní skupiny (cizince, obyvatele sociálně vyloučených lokalit…), návštěvníky, obyvatele měst, obcí, klienty institucí i elity.

Názory klientů

Bc. Soňa Machová Vedoucí oddělení marketingového výzkumu ČCCR - CzechTourism

S ppm factum jsem spolupracovala na několika projektech. Zpracování výzkumů i komunikace s ppm factum probíhala vždy bez problémů a s výsledky archetypální segmentace turistů z Evropy stále pracujeme.

Danica Schebelle Koordinátorka projektu Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

Ráda bych ocenila profesionální a zároveň vstřícný přístup pracovníků ppm factum k řešeným výzkumným úkolům v rámci terénního sběru dat o cizincích a také jejich korektní jednání a pružné reagování na vznesené požadavky. Naše vzájemná spolupráce na několika projektech byla efektivní. Obzvláště si velmi vážím toho, že jsem se já i řešitelský tým mohli v rámci spolupráce na ppm factum vždy plně spolehnout.

PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Vedoucí týmu prevence kriminality a kriminality mládeže IKSP Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP)

Institut pro kriminologii a sociální prevenci využil ve své historii několikrát služby ppm factum. V posledních dvou letech pro nás firma ppm factum research uskutečnila dvě poměrně náročná výzkumná šetření. S výsledky práce jsme byli v obou případech spokojeni, firma pracuje profesionálně, má dobře organizovanou a kontrolovanou tazatelskou síť a je flexibilní při zpracování dat. Získaná data v podobě předaných datových souborů tak byla dobře použitelná k dalším odborným rozborům v rámci vědecké činnosti naší organizace.