Zdravotnictví

Zajistěte si cenné informace. Zjistěte, co ovlivňuje lékaře při preskripci léků a pacienty při volbě volně prodejných přípravků a jak reagují na nové produkty. Naše výzkumy v oblasti zdravotnictví se dotýkají všech stran a to jak pacientů, lékařů tak i lékárníků. Řešení dodáváme předním mezinárodním farmaceutickým společnostem a výrobcům zdravotnické techniky a materiálů. Spolupracujeme s nadnárodními výzkumnými společnostmi, které se věnují výhradně healthcare výzkumu a pokrýváme pro ně region střední Evropy.

Co potřebujete vědět:

  • Znalost a postavení značek na trhu: Jak jsou značky vnímány ve srovnání s konkurencí?
  • Segmentační studie: Jaké jsou cílové skupiny zákazníků a jaký je jejich potenciál?
  • Spokojenost a loajalita: Co ovlivňuje spokojenost a loajalitu s vybranými přípravky na trhu? Jak se liší její vnímání mezi lékaři a pacienty?
  • Studie používání a doporučování: Jak využívají a doporučují lékaři konkrétní OTC i RX produkty?
  • Produktové testy: Jak optimalizovat produkty před jejich uvedením na trh? Jaký název či obal je nejlepší pro určitý produkt?
  • Test komunikačních konceptů: Potřebujete otestovat reklamní materiály nebo koncepty? Oslovuje reklama správnou cílovou skupinu? Je obsah sdělení srozumitelný?
  • Evaluace kampaní: Jak úspěšná je určitá kampaň?
  • Mystery shopping: Které produkty a jakým způsobem doporučují lékárníci?

Názory klientů

Agnieszka Górnicka CEO Inquiry sp. z o.o., Warszawa

Hereby I would like to thank ppm factum for several years of cooperation in a number of qualitative and quantitative projects, where we acted both as a client and supplier. I can recommend ppm factum’s fieldwork management services in the Czech Republic and Slovakia with full responsibility. Ppm is a reliable partner, providing us with additional support and market insights when needed. In particular, we were very happy with ppm factum’s work in the area of healthcare and shopper research.